Dětské dopravní hřište Kadaň

Dětské dopravní hřište Kadaň

DÄ›tské dopravní hÅ™ištÄ› v Kadani bylo vybudováno v letech 2008-2009 v celkovém nákladu 7.571.161,- Kč a je koncipováno jako multifunkční dÄ›tské hÅ™ištÄ› se zaměřením na výuku dopravní výchovy dÄ›tí školního a pÅ™edškolního vÄ›ku. Garantem výuky dopravní výchovy je MÄ›stská policie Kadaň. DÄ›tské dopravní hÅ™ištÄ› dále slouží k poÅ™ádání pravidelných akcí se zaměřením na dopravní tématiku a ekologii. Významnými partnery pÅ™i spolupoÅ™ádání akcí jsou Krušnohorský auto klub v AÄŒR Kadaň, Dům dÄ›tí a mládeže Šuplík Kadaň, Hasiči Kadaň, Ing. Ivan Bejček, Nemocnice Kadaň. Jediným a hlavním cílem veškerého snažení je vštípit dÄ›tem alespoň základní pravidla bezpečného chování na komunikaci.

Pravidelné akce:

 • Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
 • Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
 • Hry mateÅ™ský škol v Kadani
 • Evropský den bez aut

Významné akce:

 • Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2010
 • Evropský den bez aut 2011 za účasti BESIP Teamu
 • Republikové kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2012

Akce, které ještÄ› probÄ›hnou v roce 2012:

 • Evropský den bez aut 2012 za účasti BESIP teamu – 15.9.2012
 • Evropský den bez aut – 20.9.2012

PÅ™ipravované akce v roce 2013:

 • Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
 • Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
 • Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
 • Evropský den bez aut

 

Hřiště

Dnes je: úterý - 28. leden 2020

Provozní řád


zde

Provozní řád

AkceŽádná akce....

Aktuality


Finále Dopravní soutěže mladých cyklistů 2015
vloženo: 01.06. 2015 v 20:51 Ve dnech 16.-18. června 2015 probÄ›hne na DÄ›tském dopravním ..
více

Mapa hřištěMapa
© 2012 Provozovatel: Městský úřad Kadaň